Thơ Tứ Tuyệt • VÃN MỘNG HOẠ TÌNH THƠ •

Bạch Tiểu Phụng

Vọng Nguyệt Lâu
19/10/16
116
Ratings
47
28
100
#1
• VÃN MỘNG - HOẠ TÌNH THƠ •

btpp.jpg


" ...Trăng tà vui chốn non cao...
Riêng ai chiếc bóng, gật chào tri âm "


Vọng Nguyệt mây giăng gió hững hờ
Khơi lòng ẩn sĩ thức tình thơ
Tam sinh luyến hận sầu khôn cạn
Vọng Nguyệt mây giăng gió hững hờ


Kẻ sĩ than ôi hoá dại khờ
Đem lòng mến mộ... nhỏ làm ngơ
Ngàn câu áng tự ngâm chum rượu
Kẻ sĩ than ôi hoá dại khờ


Bạch Phụng thiên thu mãi đợi chờ
Trên lầu Tửu Nguyệt hoạ tình mơ
Nàng sao thấu được lòng văn sĩ
Bạch Phụng thiên thu mãi đợi chờ


Vọng Nguyệt mây giăng gió hững hờ
Nao lòng khách trọ ngẫm bình thơ
Ô kìa ! Lão Bạch buồn chi đấy ?
Vọng Nguyệt mây giăng gió hững hờ


Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu