Thơ Đường Luật • SẦU THIÊN THU •

Bạch Tiểu Phụng

Vọng Nguyệt Lâu
#1
2.jpg
Đặt bút ngâm thơ trĩu nặng sầu
Xuân về phát hoạ những niềm đau
Bao ngày Hạ chuyển tình phai dấu
Mấy độ Thu qua nghĩa nhạt màu
Kẻ sĩ hoài say thời mộng đẹp
Văn hào mãi luyến thuở còn nhau
Tàn Đông vấn hỏi ai người thấu
Đặt bút ngâm thơ trĩu nặng sầu


Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu


5.2.2018