Thơ Tự Do Thơ của ông

banhgaocay

Thành Viên Mới
4/4/18
1
1
#1
Đây là bài thơ của ông nội tôi đã mất cách đây không lâu..

Nhà ba gian trống tiền trống hậu
Cửa bốn bề lộng bắc lộng nam
Đồ pha trà ấm đất bát đàn
Cuộc uống rượu be sành chắp cổ
Lo bữa sáng có không? Sợ bữa chiều không có
Chú chuột nhắt buồn thôi lại bỏ
Biết cùng ai bày tỏ nước non này
Thôi thời thế thế thời phải thế
Trời còn đây đất hãy còn đây
Còn người, còn của...
Sông có khúc, người có lúc
Có phúc, có phần..