Thơ Đường Luật • YÊU & HẬN •

Bạch Tiểu Phụng

Vọng Nguyệt Lâu
#1
YÊU NHƯ MẠC THU
HẬN NHƯ MẠC SẦU

" Chợt thấy bản thân giống Mạc Sầu, không dễ để yêu thương một người. Nhưng khi yêu, yêu tới xương tuỷ và lúc hận, hận tận tâm can " - Nguồn : internet.

bnbyp.jpg

• YÊU & HẬN •
( Hoạ thành thơ )


YÊU nàng tự hỏi lẽ vì đâu?
YÊU mãi ngàn năm hoá bạc đầu
YÊU bởi từ thương ai giữ chặt
YÊU vì chữ nghĩa kẻ hằn sâu
YÊU nhiều cũng vậy xin đành thế
YÊU lắm mà thôi chớ luỵ sầu
YÊU đến hơi tàn tâm vướng hận
YÊU nàng tự hỏi lẽ vì đâu ?


HẬN lão cao xanh, tự hỏi lòng !
HẬN tình bạc nghĩa há chờ mong
HẬN khi bến đợi.. người chăng đến
HẬN lúc thuyền đưa.. nhỏ lấy chồng
HẬN kiếp phù du duyên chửa tận
HẬN đời lữ thứ ái hoài trông
HẬN ôi! mực thấm lem dòng lệ
HẬN lão cao xanh, tự hỏi lòng !


• 20/11/2017

Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
 
Sửa lần cuối: